Forstner deltar vid Öppet hus hos Stockert i Tyskland

Datum: 2020-03-13 – 2020-03-14
Utställare: Forstner
Plats: