Hos oss är dina personuppgifter trygga

Det är viktigt för oss på CIDAN Machinery att du som kund, leverantör eller anställd känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar den data vi sparar hos oss.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Så används personuppgifter vi samlar in och lagrar

Alla uppgifter som vi samlar in och sparar har ett syfte. Syftet kan vara att ni som kund ska få snabbt och professionellt bemötande av CIDAN Machinery i samband med att ni köper våra produkter och tjänster. Uppgifterna kan användas för att skapa en faktura, hantera garantiärenden eller marknadsföring av nya produkter. Förutom syftet finns också en rättslig grund för datalagringen. Vår datalagring baseras på de rättsliga grunderna som återfinns i Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi delar inte ut eller säljer dina personuppgifter till tredje part.

Säkerhet

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade eller raderade.
Använd vår e-postadress info@cidanmachinery.com om du vill komma i kontakt med oss angående datalagring.